Bắc Ninh: Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Cinet)- Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố về vấn đề này.
 
Bắc Ninh: Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh - ảnh 1
Bia “Xá Lợi Tháp Minh” (niên đại: 601, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh).
Nguồn: baobacninh.com.vn

Cụ thể, tại văn bản số 1113/UBND-KGVX ngày 18/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lập phương án bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn với từng bảo vật quốc gia; đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý văn hóa, công an và chính quyền sở tại (nơi có di tích đang được lưu giữ bảo vật quốc gia) trong việc bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, triển khai việc quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia gắn với việc tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc bảo quản đặc biệt theo chất liệu đối với từng bảo vật quốc gia; định kỳ báo cáo về tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa trước ngày 30/9 hằng năm).

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ trên.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác