​Bắc Ninh: Triển khai Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Cinet) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
 
​Bắc Ninh: Triển khai Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn
Đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu 85% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học; 25% - 30% người dân ở khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 50% - 55% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 90% người sử dụng thư viện (90% đối với học sinh, sinh viên) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân  và đạt 01 bản sách/ người dân trong hệ thống thư viện công cộng; trung bình mỗi người dân đọc 04 cuốn sách/năm…

Đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, trí thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì, củng cố theo hướng tăng dần. Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện. Hoạt động thư viện có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Tỉnh Bắc Ninh đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Mở rộng hợp tác quốc tế về thư viện./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác