Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH làm việc tại Gia Lai

(Cinet)- Ngày 21/10, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã có buổi làm việc tại Gia Lai.

Trong những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng đời sống văn hóa đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng, phát triển văn hóa phù hợp với thực tế tại Gia Lai. Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện của các cấp, các ngành nên phong ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng; đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh...; từ đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt-việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác.
 
Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH làm việc tại Gia Lai - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (nguồn: qdnd.vn)

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, trong những năm tới, Gia Lai sẽ tập trung quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, làm cho nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của phong trào.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế về thực trạng quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa tại làng Phung I, làng Sơr và làng Đal xã Biển Hồ, TP Pleiku. Qua kiểm tra cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn xã đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chú trọng đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gắn với phong TDĐKXDĐSVH, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

D.H (Tổng hợp: qdnd.vn, gialaitv.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác