Bảo tàng Hà Tĩnh số hóa tư liệu Hán Nôm

Bảo tàng Hà Tĩnh số hóa tư liệu Hán Nôm - ảnh 1
Đoàn chuyên gia của 2 đơn vị trong chuyến khảo sát
và số hóa tư liệu
(Cinet) – Gần 24.000 trang tư liệu Hán Nôm cổ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã được số hóa phục vụ công tác nghiên cứu và  lưu giữ tư liệu.
Hơn 20.000 trang tư liệu Hán Nôm cổ được số hóa theo dự án phối hợp giữa Bảo tàng Hà Tĩnh và Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Lê Bá Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: Hầu hết các tài liệu Hán Nôm, nhất là các sắc phong của các triều đại nhà Lê, Nguyễn đều được bảo quản chu đáo tại các dòng họ, đền chùa… Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ những tài liều này bị hư hại rất cao bởi thời gian, khí hậu, môi trường. Chính vì vậy, Bảo tàng Hà Tĩnh đã phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án số hóa tư liệu để phục vụ công tác nghiên cứu và lưu giữ tài liệu được tốt hơn.
Đoàn chuyên gia của 2 đơn vị đã trực tiếp sưu tầm, sao chụp số hóa tư liệu tại các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh trong khoảng thời gian gần 1 tháng từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6.
Qua đó đã tiến hàn sao chép, số hóa được 23.784 trang tài liệu Hán Nôm cổ với 743 đạo sắc, chế, chiếu chỉ; 268 cuốn gia phả; 149 bằng cấp và 147 tài liệu khác như sách thuốc, văn tế, văn cúng, địa bạ, khế ước, ruộng đất.
Bên cạnh đó, cũng trong chuyến khảo sát, thực hiện việc sao chép này, Đoàn chuyên gia cũng đã phát hiện được hàm lượng thông tin cao ở các văn tự cổ như bài văn cúng, văn tế, chế…hiện nay vấn còn được nhiều gia đình, dòng họ lưu giữ.
Kết quả của việc thống kê, sao chụp, đọc, lược dịch, số hóa các tư liệu lịch sử cổ tong dự án này là cơ sở bước đầu để các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về các tư liệu văn tự Hán Nôm cổ, qia đó sẽ có được hiểu biết toàn diện hơn về các triều đại phong kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
NLH
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác