Bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc Thái

Vừa qua, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Sơn La đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái.

Bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc Thái - ảnh 1

Lãnh đạo 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái đã thống nhất: Dân tộc Thái nói riêng cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói chung đều có những nét sinh hoạt văn hoá đặc trưng. Những vấn đề 2 tỉnh đặc biệt quan tâm và lưu ý là: bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, tự do tín ngưỡng trong đồng bào dân tộc Thái và sự giao thoa giữa các nền văn hoá, nét đặc trưng riêng của đồng bào dân tộc Thái.

Chú trọng trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá, quan tâm đến công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và chế độ chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số. 2 tỉnh cho rằng, để giữ gìn, bảo tồn và phát huy được giá trị bản sắc văn hoá thì cần phải gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, thương mại, du lịch cộng đồng, gần gũi am hiểu phong tục tập quán, gắn kết cộng đồng và giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và có mối quan hệ mật thiết trong cộng đồng các dân tộc; quan tâm đầu tư xây dựng phát triển văn hoá là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác