Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

(Cinet)- Nhằm góp phần gìn giữ giá trị đặc biệt của di tích, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, tỉnh Điện Biên đã xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đển năm 2030.
 
Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ - ảnh 1
Hầm Đờ Cát. Nguồn: dulichdienbienphu

Nội dung chính của Đề án tập trung nêu lên thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong đó có công tác xếp hạng di tích và hoàn thiện hồ sơ khoa học, công tác khoanh vùng, cắm mốc các khu vực bảo vệ, công tác bảo tồn di tích và công tác sưu tầm, bảo quản tài liệu hiện vật; công tác tuyên truyền quảng bá và giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ thông qua các giá trị của di tích; kết quả phát huy giá trị di tích đối với hoạt động du lịch.

Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn, tôn tạo, phục dựng gìn giữ lâu dài và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường, đấu tranh giành độc lập; xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành Khu du lịch quốc gia; từng bước đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm về du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, tâm linh… Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số điểm di tích thành phần đã được kiểm kê, xác minh và có hồ sơ khoa học, 100% các điểm di tích đã được công nhận được khoanh vùng cắm mốc bảo vệ, 25% số điểm di tích thành phần hoàn thành công tác tu bổ và tôn tạo, 20% điểm di tích trở thành điểm tham quan hoàn chỉnh; đến năm 2025 có 60% số điểm di tích thành phấn được tu bổ, tôn tạo, trong đó có 3 điểm di tích thành phần quan trọng, tiêu biểu được phục hồi, có 50% điểm di tích thành phần trở thành điểm tham quan hoàn chỉnh; đến năm 2030 hoàn thành việc phục hồi, tôn tạo các điểm di tích, đưa 100% số điểm di tích thành phần thành điểm tham quan hoàn chỉnh…

Để đạt được các mục tiêu, đề án đưa ra 5 giải pháp chính như: giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo; giải pháp về nguồn lực; giải pháp về tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức; giải pháp về ứng dụng khoa học, kỹ thuật và giải pháp phối kết hợp; trong đó giải pháp về nguồn lực được quan tâm, ưu tiên thực hiện.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác