Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng

(Cinet) – “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng” là chủ đề cuộc hội thảo đã diễn ra ngày 30/9/2011 tại Hòa Bình.

Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng - ảnh 1

Hội thảo do UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức với sự tham dự của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu giảng dạy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các viện nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực văn hóa dân gian, lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh Gia Lai, Phú Thọ, Thanh Hóa và đại diện Nghệ nhân cồng chiêng tỉnh Hoà Bình.

Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.  Hội thảo “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng” nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn về giá trị văn hóa cồng chiêng trong đời sống văn hóa cộng đồng. Từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn và phát huy, khai thác các giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.  

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đánh giá về yếu tố văn hóa, nghệ thuật cồng chiêng trong đời sống văn hóa của người Mường. Những nét đặc sắc trong nghệ thuật văn hóa cồng chiêng dân tộc Mường. Những vấn đề thực tiễn trong quản lý văn hóa cồng chiêng. Giải pháp quản lý, bảo vệ và phát  huy giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng dân tộc Mường và các dân tộc có sử dụng cồng chiêng trong đời sống văn hóa. Các đại biểu cũng tập trung chỉ ra những giải pháp để bảo tồn văn hóa cồng chiêng Hòa Bình. Trong đó, nhiều ý kiến khẳng định: Tỉnh Hoà Bình cần sớm chính thức kiểm tra toàn bộ số lượng cồng chiêng trên cơ sở đó có được nhận diện đích thực nhất về giá trị văn hóa cồng chiêng. Từ đó, lập hồ sơ ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng. Tiếp tục phục hồi và gìn giữ các lễ hội văn hóa dân gian để tạo môi trường cho trình diễn, trình tấu cồng chiêng. Tổ chức lại một số dàn chiêng sắc bùa tại các huyện, thành phố. Tổ chức truyền dạy đánh chiêng và âm nhạc cồng chiêng. Có chính sách vận động toàn dân tham gia bảo vệ, gìn giữ cồng chiêng.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2010 trên địa bàn tỉnh còn lưu giữ được 9.960 chiếc chiêng thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, sưu tầm nhằm bảo tồn di sản văn hóa công chiêng đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm từ những thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã thu âm, ký âm được 50 bản nhạc các bài chiêng Mường.

HP (tin từ HB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác