Bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử tại 07 tỉnh biên giới phía Bắc

Bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử tại 07 tỉnh biên giới phía Bắc - ảnh 1
Các di tích lịch sử tại các tỉnh biên giới phía Bắc ( gồm Điện Biên, Lai Châu,
Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh) cần được bảo vệ
cấp thiết. Ảnh: Thành nhà Mạc tại Lạng Sơn

 
. (Cinet) – Các di tích lịch sử tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cần được bảo vệ an toàn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 800/VPCP-QHQT ngày 10/5/2014 về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan; Công điện số 697/CĐ-TTg ngày 15/5/2014 về Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 17/5/2014 của Văn phòng Chính phủ. Bộ VHTTDL đã có công văn số 2312/BVHTTDL-DSVH ngày 15/7 gửi đến các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng và Sở VHTTDL khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm bảo vệ an toàn các di tích, di vật liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia, cụ thể như sau:
Đề nghị các tỉnh nhanh chóng kiểm kê, lập danh mục toàn bộ các hiện vật, đồ thờ trong các di tích trên địa bàn liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia và xây dựng triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối, không để mất mát, hư hỏng di tích, hiện vật trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó cần phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền trong việc bảo vệ cấp thiết di tích theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý.
Sở VHTTDL các tỉnh cần tiếp tục sưu tầm, bảo quản và phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với các tài liệu liên quan đến vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Triển khai lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng khẩn cấp đối với các di tích liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia.
Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các di tích liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia để có kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp cấp thiết trình UBND tỉnh và Bộ VHTTDL.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác