​Bế mạc Hội nghị “Văn học – 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển”

(Cinet)- Trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2016, Hội nghị lý luận, phê bình văn học với chủ đề ”Văn học – 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển” đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Với sự tham gia của gần 200 nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình,... Hội nghị đã đưa ra được những góc nhìn mới về diện mạo, khuynh hướng, tính chất, đặc điểm và những dấu ấn của một tiến trình văn học, từ đó tạo cơ sở cho nhận thức, nhận diện và đánh giá thực tiễn văn học 30 năm qua.
 
​Bế mạc Hội nghị “Văn học – 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển” - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị (nguồn: vanvn.net)

Trong thời gian 2 ngày, nhiều vấn đề đã được Hội nghị đưa ra thảo luận như: văn học với vấn đề số phận của dân tộc và nhân dân; đổi mới, cách tân và kế thừa, phát huy di sản  truyền thống; những thế hệ viết - tiếp nối và khoảng cách; văn học và cơ chế thị trường; quan hệ giữa sáng tác và phê bình; nhà văn và vấn đề tự do sáng tạo; văn học dịch và dịch văn học; văn học và vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc…
Hội nghị đã đi đến kết luận về các thành tựu văn học 30 năm qua, trong đó có thể xem đổi mới tư duy, đổi mới quan niệm, đổi mới nhận thức lý luận là thành tựu đặc biệt, là cơ sở để kiến tạo nên các thành tựu khác. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, văn học đổi mới vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần được nhìn nhận cầu thị và khách quan. Trong đó nổi cộm nhất của lý luận phê bình văn học là tầm bao quát chưa hết, chưa sâu, chưa quan tâm hết sáng tác của các nhà văn đương thời; sự xa rời các vấn đề lớn của đời sống xã hội và lịch sử của đất nước…
Cũng tại Hội nghị, Hội Nhà văn cùng đội ngũ nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học trong cả nước đã đề ra các nội dung công việc chính cần làm ngay trong thời gian tới như: “Đặt hàng” một số đề tài nghiên cứu về bản chất đổi mới văn học; Tổ chức tọa đàm về "phê bình báo chí"; Đẩy mạnh hoạt động quảng bá văn học Việt Nam; Kiến nghị sửa đổi qui chế xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT; Tổ chức Hội nghị văn học trẻ tháng 8/2016 và chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957-2017).
D.H (Tổng hợp: vanvn.net, vannghequandoi.com.vn, tuyengiao.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác