Bình Định: Hội nghị sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015

Bình Định: Hội nghị sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2015 - ảnh 1
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào (nguồn: Báo Bình Định)
(Cinet)- Ngày 28/3, Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 đã diễn ra tại TP Quy Nhơn.
Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Phong trào đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Theo đó, trong năm 2015, các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa,..ở các huyện trong tỉnh đều tăng so với năm trước. Năm 2015 cũng là năm mà tỉnh có GĐVH; khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa xuất sắc cao nhất từ trước đến nay. Phong trào đã thực sự đi sâu và phát triển mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn tỉnh có 95,4% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 870 làng, thôn, khu phố được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa;…Việc cưới, việc tang và lễ  hội được tổ chức theo nghi thức truyền thống, không còn hủ tục lạc hậu, phong tục tốt đẹp được gìn giữ và phát huy.
Bên cạnh đó, phong trào vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục kịp thời như: ở một số huyện, phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa đi vào chiều sâu, có hiện tượng chạy theo hình thức, số lượng, chưa bám sát các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa, chưa có tính tự giác hoàn toàn, còn chậm ở một bộ phận nhân dân, vai trò của ban vận động ở thôn chưa được phát huy triệt để,….
Thời gian tới, để nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại, BCĐ tỉnh sẽ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCĐ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.                    
Về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã đề ra các nội dung chính như: Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Triển khai Quyết định số 2478 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tổ chức kiểm tra thể thức hoạt động, tình hình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh... 
Đ.Hằng (tổng hợp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác