Bình Định: Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong mạng lưới Thư viện huyện

(Cinet)- Năm 2014, tỉnh Bình Định được tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Tháng 10/2014 sẽ triển khai công tác lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin tại các điểm truy cập.

Bình Định: Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong mạng lưới Thư viện huyện	 - ảnh 1

Mạng lưới thư viện huyện, cơ sở của tỉnh Bình Định bao gồm 09 thư viện huyện, 01 thư viện thị xã; 66 thư viện, phòng đọc sách cơ sở. Riêng cấp cơ sở có 21 thư viện - tủ sách của ngành văn hóa; 01 Thư viện tư nhân; 35 Thư viện - tủ sách Hội nông dân; 09 Thư viện - tủ sách Biên phòng.

Nhiều năm qua mạng lưới thư viện luôn bám sát kế hoạch hàng năm để tổ chức và khai thác vốn sách hiện có của thư viện mình đồng thời phối hợp với các cơ quan, trường học, Hội Nông dân, Đồn Biên phòng… tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, triển lãm sách, giới thiệu sách phục vụ bạn đọc đáp ứng nhu cầu thông tin, tri thức của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến khoa học kỹ thuật, đời sống văn hoá, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân, tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, mạng lưới thư viện huyện phát triển chưa bền vững, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều bất cập, không theo kịp với tốc độ phát triển của xã hội, chưa đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

Năm 2014, tỉnh Bình Định được tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Tháng 10/2014 sẽ triển khai công tác lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin tại các điểm truy cập. Theo công văn số  254/DABMGF-VN ngày 22/8/2013 của Quỹ Bill & Melinda Gates tại Việt Nam, tỉnh Bình Định có 1 thư viện tỉnh, 10 thư viện huyện và 12 thư viện cơ sở; 24 Bưu điện văn hoá xã được đầu tư. Thư viện tỉnh được lắp đặt 40 máy và 1 máy in, mỗi thư viện huyện được hỗ trợ 10 bộ máy tính và 1 máy in, mỗi thư viện cơ sở được hỗ trợ 5 bộ máy tính và 1 máy in. Để chuẩn bị vốn đối ứng cho các thư viện tiếp nhận Dự án BMGF-VN giai đoạn III, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2701/BVHTTDL-TV ngày 22/7/2013 đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định đưa vào dự toán ngân sách năm 2014, vốn đối ứng để sửa chữa, nâng cấp trụ sở, phòng lắp máy, lắp đặt hệ thống đặt lưới, đường truyền băng thông rộng, chi phí mua bàn ghế. Chỉ tiêu vốn đối ứng của thư viện tỉnh: 150.698.400đ; 90% thư viện huyện vốn đối ứng: 86.898.400đ/thư viện; từ 10-15% thư viện cơ sở có vốn đối ứng: 50.000.000đ/thư viện (theo công văn số 3900/BVHTTDL ngày 02/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đây là cơ hội để các thư viện huyện, cơ sở có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người dân có cơ hội được tiếp cận công nghệ thông tin, cập nhật miễn phí các thông tin về kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật thông qua thư viện công cộng.

Tin từ BĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác