Bình Định: Phê duyệt Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm giai đoạn 2017-2021”

(Cinet)- Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quý hiếm - một bộ phận di sản quý giá của dân tộc, UBDN tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định Phê duyệt Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm trong và ngoài tỉnh giai đoạn 2017-2021”.
 
Bình Định: Phê duyệt Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm giai đoạn 2017-2021” - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: issi.vass.gov.vn

Theo đó, nội dung sưu tầm tập trung vào các vấn đề: Tài liệu phản ánh các sự kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật tiêu biểu của tỉnh Bình Định mà tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh không có hoặc có không đầy đủ; Tài liệu chứng minh chủ quyền, lãnh thổ và biên giới biển, hải đảo, đất liền của Việt Nam; Tài liệu phản ánh lịch sử tỉnh Bình Định đang bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; Tài liệu phản ánh sinh động và chân thực cuộc sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán của người dân Bình Định; Tài liệu lưu trữ về các cá nhân, gia đình, dòng họ nổi tiếng, có nhiều dấu ấn trong lịch sử của tỉnh Bình Định.

Các tiêu chí lựa chọn tài liệu sưu tầm đảm bảo tính xác thực; độc đáo, duy nhất và hiếm có. Về địa điểm phải chứa đựng thông tin quan trọng trong lịch sử và văn hóa hoặc có ảnh hưởng quan trọng tới các sự kiện, hiện tượng được đề cập trong tài liệu. Ngoài ra là những tiêu chí về con người cũng như chủ thể và đề tài.

Để triển khai đề án, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, chính sách đối với việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm bằng các hình thức phù hợp, đạt hiệu quả. Bên cạnh đó đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đi sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm; Khảo sát, thống kế và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm; Tổ chức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm; Xử lý, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ quý hiếm sau khi sưu tầm.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác