Bình Định: Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào TDÐKXDÐSVH

(Cinet) - Vừa qua, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000- 2015).
 
Bình Định: Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào TDÐKXDÐSVH - ảnh 1
Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.(Ảnh: Binhdinh.gov.vn)

Trong suốt 15 năm qua (2000 - 2015), được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, ngành, đoàn thể cùng sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ và tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, Phong trào TDÐKXDÐSVH trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có bước phát triển sâu rộng, có tác dụng to lớn trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân ở cơ sở.

Đặc biệt, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thì cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là phong trào thi đua yêu nước có tính lan tỏa mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Cuộc vận động đã góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 368.240/385.073 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (chiếm tỉ lệ 95,62%) và số hộ được công nhận hiện là 351.392 hộ; có  1.182/1.575 đơn vị đăng ký đơn vị văn hóa,  hiện có 1.012 đơn vị đạt danh hiệu; 100% khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa.

Về thiết chế văn hóa, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 82/159 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 89 khu sinh hoạt văn hóa - thể thao cấp xã có sân khấu ngoài trời kiên cố được trang bị âm thanh, ánh sáng; 116 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa. Bên cạnh đó, cũng đã có 463/1.120 nhà văn hóa thôn, khu phố, 78 nhà rông (đối với làng Bana và Chăm) và 29 nhà sinh hoạt cộng đồng làng H’re, chưa kể 773 trụ sở thôn cũng có khả năng đảm trách một số hoạt động văn hóa quy mô nhỏ ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong suốt 15 năm qua, trong giai đoạn mới 2016 - 2020, tỉnh Bình Định sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các vấn đề trong tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hóa; Rà soát hoàn thiện các tiêu chí xét chọn công nhận danh hiệu văn hóa; thực hiện bình xét thi đua bảo đảm chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy định; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung và các vùng nông thôn, miền núi nói riêng;…

Tại hội nghị tổng kết, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 10 cá nhân; 12 làng, thôn, khu phố văn hóa; 28 gia đình văn hóa và 11 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ năm 2000 đến năm 2015.

KA (Tổng hợp: Baobinhdinh.com.vn, binhdinh.gov.vn)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác