Bình Dương: Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(Cinet)- Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bình Dương: Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vov2.vn

Theo đó, các nội dung được triển khai bao gồm: Quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 11 của Thủ tướng cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; Đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình, đề án lĩnh vực gia đình của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm hại quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các Sở, ban, ngành đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả. Đồng thời báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở VHTTDL trước ngày 25/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL theo quy định.

T.T

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác