Bình Dương: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả

Bình Dương: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: sohuutritue.asia)
(Cinet)- Để triển khai kịp thời, hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Kế hoạch số 1464/KH-UBND nêu rõ, Kế hoạch phải bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Đề án. Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức Hội nghị quán triệt việc triển khai Đề án; Tăng cường năng lực quản lý và thực thi thực hiện Đề án; Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025, tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án; Tổng kết thực hiện Đề án.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác