Bình Dương: Thực hiện Dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

(Cinet)- UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2020 thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”.
 
Bình Dương: Thực hiện Dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Việc thực hiện dự án nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong triển khai các giải pháp hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Hội Phụ nữ về công tác gia đình và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng các mô hình hỗ trợ hoạt động xây dựng gia đình hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát được đặt ra là nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình để chuyển tải đến cộng đồng các kiến thức, kỹ năng về hôn nhân gia đình, giáo dục đời sống gia đình và giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình. Các dịch vụ, mô hình và hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được xây dựng và duy trì. Nhận thức của phụ nữ, trẻ vị thành niên và người dân cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia đình được nâng lên.

Trong giai đoạn 2017-2020, các hoạt động được dự kiến tổ chức gồm: 17 lớp tập huấn, tuyên truyền bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên làm công tác gia đình; Hội thảo “Lời con muốn nói”; Nhân bản tài liệu tuyên truyền; xây dựng và vận hành mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết dự án.

Các hoạt động phải được tổ chức thường xuyên, liên tục ở các cấp Hội, đồng thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng thời gian theo kế hoạch, phù hợp với điều kiện của địa phương./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác