Bình Phước: Ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Bình Phước: Ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh - ảnh 1
Tượng đài Phú Riềng Đỏ. Ảnh: internet
(Cinet)- UBND tỉnh bình Phước đã ban hành Quyết định quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 11/7.
Theo đó, về phân cấp quản lý: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, kể cả các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiếp theo. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý các di tích cấp tỉnh trong địa giới hành chính do cấp mình quản lý, kể cả các di tích được xếp hạng cấp tỉnh tiếp theo. UBND xã, phường, thị trấn quản lý các di tích trong danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được UBND tỉnh phê duyệt thuộc địa bàn cấp xã. Các doanh nghiệp, tổ chức khác quản lý các di tích thuộc quyền quản lý.
Về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu di tích hoặc tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý di tích: Phối hợp với các ngành chức năng cắm mốc khoanh vùng các di tích theo quy hoạch đã được phê duyệt; Bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, xây dựng và gắn biển hướng dẫn, nội quy bảo vệ di tích ở vị trí thích hợp. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại đến di tích; Thực hiện nếp sống văn hóa tại nơi tổ chức lễ hội, di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ tại di tích; Không được lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi cá nhân, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu về di tích.
Giám đốc Sở VHTTDL có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện việc phân cấp quản lý di tích trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp, quản lý tốt các di tích thuộc quyền quản lý theo quy định phân cấp.
CN
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác