Bình Thuận: Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(Cinet)- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Bình Thuận: Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức triển khai Chỉ thị trên trong các hội nghị, hội thảo của các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội, của gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc. Chú trọng nội dung phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan trong công tác tuyên truyền đạo đức, lối sống trong gia đình.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chức năng của gia đình, vai trò của người chồng, người vợ, ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình; nâng cao kỹ năng ứng xử của các thành viên, chống bạo lực gia đình, giúp từng gia đình nhận thức được sự bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến lạc hậu về trọng nam, khinh nữ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn liền với gia đình văn hóa; Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình đã được phê duyệt.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác