Bình Thuận: Kết quả ghi nhận từ cuộc vận động TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015 đã có bước phát triển sâu rộng.
 
Bình Thuận: Kết quả ghi nhận từ cuộc vận động TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Binhthuan)

Một trong những kết quả nổi bật đáng ghi nhận đó là cuộc vận động TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011 – 2015 đã trở thành một phong trào thi đua yêu nước sôi nổi diễn ra đều khắp tại các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Phong trào được triển khai từ mỗi gia đình (xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hòa thuận, hiếu thảo,…) rồi lan tỏa ra các thôn, khu phố văn hóa, các cơ quan, đơn vị…

Chủ trương “xã hội hóa” văn hóa với việc vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, thể thao cơ sở đã từng bước phát huy nội lực trong quần chúng. Đến nay, đã có 604/705 thôn, khu phố có nhà văn hóa, xây dựng được 259 sân thể thao. Các địa điểm đã từng bước phát huy tác dụng khi trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, bàn bạc các công việc cấp thôn – xóm, là nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng, đưa tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở đạt 27,5%.

Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH tỉnh đã công nhận gần 262.000 gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 90,5%), 544 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa (tăng 29,3% so năm 2011). Số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa 88% với 1.454 cơ quan. Các huyện Bắc Bình, Hàm Tân và Đức Linh đã công nhận tổng cộng 41 cơ sở thờ tự và 49 dòng tộc văn hóa. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 86 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 6.386 căn nhà cho người nghèo, hơn 1,8 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho hộ nghèo; duy trì 81 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, 68 xã không có tệ nạn ma túy. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Tại vùng đồng bằng, chỉ có 4 tiêu chí đạt kế hoạch đề ra (gia đình văn hóa 91,4%; thôn – khu phố văn hóa 80,5%; cơ quan – đơn vị đạt chuẩn văn hóa 87,1%; nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn 85,3%). Tuy nhiên, còn đến 3 tiêu chí chưa đạt (xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (chỉ đạt 4,8% so kế hoạch là 14,3%); phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (5,3% so với 20%) và tiêu chí trung tâm văn hóa và khu thể thao xã (35,9% so với 70%). Tại vùng miền núi cũng còn có tới 2 tiêu chí liên quan đến chuẩn văn hóa và văn minh đô thị tại các xã – trị trấn chưa đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, trong giai đoạn 2016 – 2020, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH sẽ được triển khai thực hiện gắn với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm phát huy tối đa vai trò của ban chỉ đạo các cấp. Qua đó thúc đẩy công tác phối hợp, tích cực tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và tăng cường xã hội hóa nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao cơ sở.

KA (Tin từ Bình Thuận)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác