Bình Thuận: Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Cinet)- Với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Bình Thuận: Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VNE

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học; 20-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15-20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện-văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 40-50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các thiết chế thư viện tỉnh, huyện, xã trong đó đầu tư xây dựng mở rộng thư viện tỉnh, 90-100% số huyện, thị xã, thành phố có thư viện, 80-90% số xã được công nhận xã nông thôn mới có thư viện hoặc phòng đọc sách…

Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, trí thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố theo hướng tăng dần; môi trường đọc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại hình từ tỉnh đến cơ sở; hoạt động thư viện có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra gồm: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng hợp tác quốc tế về thư viện.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác