Bộ VHTTDL gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ 18/5

Bộ VHTTDL gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.
(Cinet)- Chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt các nhà khoa học trong ngành và trao bằng khen cho các tập thể và các nhân có đề tài khoa học đạt loại xuất sắc trong thời gian qua.
Đây là hoạt động được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.
Từ năm 2008 đến 2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nghiệm thu 140 đề tài khoa học, trong đó 56 đề tài đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 43%; công bố 13 tiêu chuẩn kỹ thuật và 1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực Điện ảnh, Du lịch, Di sản văn hóa, Thư viện, Thể dục thể thao; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 3 dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ. Nổi bật như: Chương trình “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về văn hóa - Thực trạng và giải pháp”; Chương trình “Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến lối sống của con người Việt Nam” do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm chủ nhiệm đã góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn, chỉ ra những thành tựu và hạn chế, nguyên nhân và giải pháp phát triển văn hóa, nghệ thuật sau 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII về phát triển văn hoá và là tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đề tài “Giải pháp phát triển kinh tế thể dục thể thao ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Quang Hiệp làm chủ nhiệm; Đề tài “Nghiên cứu căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam” do PGS.TS Nguyễn Văn Cương làm chủ nhiệm…
Bộ VHTTDL gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 - ảnh 2
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao tặng Bằng khen...
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, trong những thập niên qua, khoa học và công nghệ đã thực sự có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Các công trình nghiên cứu khoa học và xã hội nhân văn đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng về văn hoá, chính trị, giáo dục, xã hội; khẳng định các hệ giá trị và bản sắc văn hoá Việt Nam; khẳng định chủ quyền quốc gia đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Đối với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, từ sau khi thành lập đối với phương châm “Phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”, Bộ đã phát triển nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước, các chương trình nghiên cứu và đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở. Các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện thực trạng công tác quản lý nhà nước và thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; nghiên cứu làm rõ cả về lý luận và thực tiễn những vẫn đề về phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tình hình mới.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ để hoạt động khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển văn hoá, thể thao và du lịch gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện sáng tạo, sáng chế, phát minh và ứng dụng, gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
Bộ VHTTDL gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 - ảnh 3
... và chụp hình lưu niệm với các nhà khoa học.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc mừng các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ thuộc Bộ và trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc.
Nguyên Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác