Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

(Cinet) - Sáng ngày 13/9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dự và chủ trì hội nghị.
 
Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai  nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 - ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục - Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL cùng đại diện lãnh đạo 28 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL trong cả nước.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) Phan Đình Tân đã báo cáo tổng quát về kết quả năm học 2015 - 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2016 - 2017 khối đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trực thuộc Bộ.

Cũng tại hội nghị, đại điện Vụ Đào tạo đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và phổ biến Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL; phổ biến Chương trình hành động triển khai thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 và Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 đề án.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã chia sẻ về những mô hình hay trong công tác đào tạo của trường mình cũng như đề ra những kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai nhiệm vụ trong năm học 2016 - 2017.
 
Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai  nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL trong cả nước triển khai các nhiệm vụ trong năm học 2016 - 2017 như sau:

Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo có trách nhiệm quán triệt các nhiệm vụ cần triển khai của sự nghiệp giáo dục đào tạo cả nước cũng như sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành VHTTDL tới tất cả các thành viên tại cơ sở đào tạo.

Tổ chức bộ máy con người thông qua việc tổng rà soát lại việc quy hoạch cán bộ theo tiêu chí đủ về số lượng và đúng về cơ cấu.

Triển khai đề án quy hoạch, phát triển của trường, những nhiệm vụ đặt ra trong năm học 2016 - 2017 trên cơ sở đó xây dựng khái toán kinh phí của năm 2017 và bảo vệ kinh phí này.

Tập trung triển khai các nghiên cứu khoa học, triển khai việc dạy ngoại ngữ - đây được coi là bước đột phá của khối đào tạo các trường thuộc Bộ VHTTDL.

Rà lại 7 nội dung theo thông báo của các Công văn 703, 185, 178.

Tập trung triển khai làm tốt công tác học sinh, sinh viên trong đó tập trung vào triển khai các kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống học sinh sinh viên.

Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nội dung về hệ thống chương trình, giáo trình, học liệu, tăng cường công tác chuẩn bị nguồn nhân lực.

Tăng cường công tác tự đánh giá, tự kiểm định chất lượng, theo đúng quy định, đảm bảo duy trì và tăng cường chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở các đề án, các nhiệm vụ đặt ra trong năm học 2016 -2017, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đề nghị các cơ sở đào tạo cụ thể hóa các nhiệm vụ của năm học 2016 -2017 bằng kế hoạch, bằng chương trình và chuyển về Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) trong tháng 10/2016.
 
Bộ VHTTDL: Hội nghị triển khai  nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 - ảnh 3
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng chỉ đạo Vụ Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: Tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ; Bám sát vào các quy định, các thay đổi của các quy chế liên quan đến đào tạo, thực hành dạy ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong đào tạo, trên cơ sở đó hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đào thực hiện nhiệm vụ này; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường hướng dẫn trong công tác thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và có kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở; Kiểm tra, giám sát công tác bổ sung, hoàn thiện đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo, đảm bảo quy định mở mã ngành theo yêu cầu của công văn 831 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo lãnh đạo Bộ sớm để giải quyết về chính sách này.

Chủ động triển khai phối hợp thực hiện các dự án đã được phê duyệt, kế hoạch, đề án đã được Chính phủ phê duyệt, đề án cấp Bộ đã được phê duyệt theo lộ trình kế hoạch triển khai.

Anh Vũ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác