Bộ VHTTDL tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03

Bộ VHTTDL tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - ảnh 1
Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.
Sáng 18/5, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (Chỉ thị) của Bộ Chính trị do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng khẳng định: Thời gian qua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã, đang và vẫn luôn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới, hội nhập của đất nước cũng như gắn liền với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nền tảng tinh thần của xã hội.
Đảng ủy Bộ VHTTDL đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị trong toàn Đảng bộ và đã đạt được những chuyển biến tích cực, rõ rệt trong nhận thức và hành động của hầu hết cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và người lao động, đẩy lùi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và một số tiêu cực khác. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp dược nâng lên, đề cao trách nhiệm cá nhân và đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hạn chế dần các biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích. Ý thức tự giác, nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, cụ thể, bám sát đặc điểm, tình hình, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng và cơ quan đơn vị để triển khai; giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…
Bộ VHTTDL tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - ảnh 2
Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế như một số ít cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị nên còn làm lướt, hình thức, chiếu lệ, dẫn đến kết quả chưa đồng đều trong toàn Đảng bộ.
Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ VHTTDL cần phát huy những kết quả đạt được, triển khai nhiệm vụ và giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại nhắm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tích cực góp phần xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tại Hội nghị, ông Phùng Minh Cường- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đọc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chị thị 03-CT/TW. Theo đó, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng:
Chỉ thị 03-CT/TW đã tạo chuyển biến trong nhận thức, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị; Thực hiện Chỉ thị về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên; Việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào nề nếp, hạn chế được biểu hiện hình thức, khiên cưỡng và bệnh thành tích; Thực hiện Chỉ thị góp phần xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thông qua việc thực hiện Chỉ thị, chất lượng chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; Xây dựng và thực  hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị.
Báo cáo cũng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và một số kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị cũng đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị như Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ…
Theo Tổ quốc
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác