Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

Ngày 21/7, tại Thái Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực "Văn hóa, văn nghệ" cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo của các Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương (TƯ) và 31 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ - ảnh 1
Trong thời gian 3 ngày, các học viên được các giảng viên của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ truyền đạt và nghiên cứu sâu 4 chuyên đề: Những quan điểm cơ bản của Đảng về văn hóa, văn nghệ; nội dung văn hóa và công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trên lĩnh vực văn hóa; về cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn hóa nghệ thuật và một số vấn đề công tác văn học nghệ thuật ở cơ sở. Lớp tập huấn còn được nghe báo cáo thực tế kết quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Thái Bình và sự phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.
Lớp học giúp các học viên nắm bắt được những đường lối, quan điểm, đặc biệt là những vấn đề mới, quan trọng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong các văn kiện Đại hội Đảng XI; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy địa phương trong việc định hướng, tham gia đấu tranh chống thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, trong tình hình mới.
Theo TCTG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác