Cà Mau: Triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020

(Cinet)- UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020.
 
Cà Mau: Triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamnews.vn

Kế hoạch nhằm triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa để làm cho các địa phương ở nước ngoài, các đối tác hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng. Từ đó tăng cường vai trò của ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh, tạo sự đồng bộ, phối hợp với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế toàn diện của địa phương ngày càng sâu rộng và bền vững, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa; Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về hình ảnh của tỉnh, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại; Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác