Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về thực thi bảo hộ quyền tác giả

(Cinet)- Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
 
Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án về thực thi bảo hộ quyền tác giả - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: sostav.ru

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch thực hiện sẽ giúp triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời thúc đẩy tinh thần sáng tạo của người dân trong các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, khoa học, biểu diễn…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố.

Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2020 củng cố, kiện toàn, đồng bộ hệ thống cơ quan quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ  quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến các quận, huyện; 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến quận, huyện được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ; các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan được tổ chức định kỳ hằng năm cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố. Đến năm 2030, 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan từ thành phố đến quận, huyện được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ.

Thành phố cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý; quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nghệ thuật, quảng cáo, các cơ sở  kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng... đảm bảo hoạt động theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống  các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và văn hóa phẩm độc hại; hỗ  trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác