Cao Bằng: Tạo sự đồng thuận trong xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân. Thông qua phong trào, góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi để nhân dân thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Cao Bằng: Tạo sự đồng thuận trong xây dựng đời sống văn hóa - ảnh 1
Tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
tại Phố Mới, Thị trấn huyện Quảng Uyên.
Phong trào TDĐKXDĐSVH tác động tích cực, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua ở cơ sở. Là cơ quan thường trực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt các nội dung phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với từng chương trình cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân được nâng lên, mỗi cá nhân, tập thể cùng có trách nhiệm  trong thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cũng được triển khai sâu rộng ở khắp các địa phương, Sở VHTTDL hướng dẫn tổ chức bình xét, công nhận làng, khu dân cư văn hoá đúng quy định, quy trình, không chạy theo thành tích, chú trọng đến chất lượng của phong trào. Bên cạnh việc xây dựng khu dân cư văn hoá, chú trọng xây dựng gia đình văn hoá, phát triển gia đình bền vững; làm tốt việc phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện Luật Bình đẳng giới, tổ chức tốt các hoạt động của Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình văn hoá”…; các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực trong nhân dân, đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thông tin và thể thao. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của nhà văn hoá khu dân cư, tăng cường giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao; lồng ghép nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH. Cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội có chuyển biến rõ nét. Nhiều xóm, bản, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tổ chức văn minh, tiết kiệm, góp phần loại bỏ dần hủ tục, hình thành dần những tập quán mới văn minh.

Đến xã Phan Thanh (Nguyên Bình) chúng tôi cảm nhận được tình cảm gắn bó, đoàn kết của người dân nơi đây. Mặc dù đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song bà con luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đồng chí Bàn Chài Phin, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên giảm nghèo bền vững. Năm 2017, qua bình xét, xã có 461 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 74,9%, 4 xóm đạt chuẩn văn hóa, đạt 79,30%. Xã xây dựng 1 nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Tổng Sinh trị giá 53 triệu 500 nghìn đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 13 triệu 500 nghìn đồng, đến nay công trình đã đưa vào sử dụng.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa mới, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến học, khuyến tài, xây dựng cảnh quan môi trường, thi đua cải tiến lề lối làm việc… Năm 2017, qua bình xét, toàn tỉnh có 82% gia đình, 52% xóm, tổ dân phố, 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Xây mới 44 nhà văn hóa, nâng tổng số nhà văn hóa toàn tỉnh lên 1.801 nhà.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, cùng với củng cố và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng xóm, tổ dân phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, gia đình văn hóa, Sở VHTTDL phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 33-NQ/TW 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về phong trào “TDĐKXDĐSVH”, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép hiệu quả các phong trào ở cơ sở vào phong trào “TDĐKXDĐSVH”; đặc biệt là đẩy mạnh việc triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; thực hiện nếp sống văn minh trong các tiệc cưới, lễ tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới…  
       
Theo baocaobang.vn


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác