Cao Bằng: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Cinet)- Trong thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
 
Cao Bằng: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: ANTĐ

Cụ thể, tỉnh đã tham mưu và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa cơ sở, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, triển khai nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa luôn được quan tâm chú trọng thông qua việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó chất lượng các phong trào ngày một được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội hiện nay.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp không ngừng phát huy tinh thần chủ động, phối hợp với cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở…

Qua triển khai thực hiện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, kể cả trong việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và việc xây dựng, sử dụng các thiết chế văn hóa.

Trên cơ sở đó, tỉnh Cao Bằng cũng đề xuất và kiến nghị tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, dự án bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, có chính sách ưu tiên, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thiết bị hoạt động văn hóa các cấp và ấn phẩm văn hóa thông tin đối với vùng dân tộc thiểu số và biên giới trên địa bàn.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác