Cao Bằng xây dựng Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017

(Cinet)- Để tiến hành triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng mới đây đã có tờ trình về việc kiện toàn Ban Kiểm kê và phê duyệt Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.
 
Cao Bằng xây dựng Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: GD&TĐ

Cụ thể, theo Tờ trình số 29/TTr-VHTTDL, Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2015 được ban hành theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh. Hiện nay nhân sự trong Ban Kiểm kê đã có nhiều thay đổi vì vậy UBND tỉnh cần xem xét kiện toàn để công tác kiểm kê được tiến hành. Ban Kiểm kê sẽ có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cùng với đó, Sở VHTTDL tỉnh cũng xây dựng Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Cao Bằng năm 2017, nhằm tổ chức triển khai, thực hiện theo Kế hoạch số 874/KH-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh đồng thời xác định, đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò ý nghĩa của di sản văn hóa phi vật thể để đề ra biện pháp bảo vệ hiệu quả.

Nội dung Kế hoạch gồm: Thành lập các ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp huyện, thành phố; Xây dựng mẫu phiếu kiểm kê trên địa bàn toàn tỉnh; Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm kê; Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 02 huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên; Tiến hành lựa chọn 01 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu lập hồ sơ khoa học trình Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian thực hiện từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2017.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác