Chấn chỉnh hiện tượng sinh hoạt văn hóa không đúng quy định

Lan Anh

(Cinet)- Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn số 3079/UBND-VX2 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý các hoạt động sử dụng loa đài phát nhạc, hát karaoke gây ôn ào, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa xã hội.

Chấn chỉnh hiện tượng sinh hoạt văn hóa không đúng quy định  - ảnh 1Trong thời gian tới tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ các hiện tượng sinh hoạt văn hóa. Ảnh: minh họa (nguồn: Internet)

Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, việc phát triển một số loại hình, sản phẩm văn hóa giải trí trên địa bàn tỉnh đã góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân và du khách. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân không đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định, đặc biệt là hiện ‘tượng sử dụng loa đài để phát nhạc, quảng cáo rao vặt, hát karaoke, hát “nhạc sống”... với âm lượng vượt mức quy định, tổ chức ở nơi công cộng khi chưa được cơ quan chức nâng cho phép, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và đời sống xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các loại hình hoạt động văn hóa nơi công cộng, khắc phục các hạn chế nêu trên, góp phân xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và du khách, UBND tỉnh đề nghị Sở VHTTDL nghiên cứu, đề xuất giải pháp chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ các hiện tượng sinh hoạt văn hóa không đúng quy định như nêu trên trong thời gian tới; đồng thời, tổ chức hướng dẫn các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, quản lý và chấn chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ dạo các phòng, ban, cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các hiện tượng tổ chức, cá nhân sử dụng loa đài để phát nhạc, quảng cáo rao vặt, hát karaoke, hát “nhạc sống” với âm lượng, địa điểm, thời điểm thực hiện không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về các hoạt động sinh hoạt văn hóa nêu trên gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, lành mạnh, tiến bộ ở các khu dân cư.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác