Chỉ số bình đẳng giới ở Hàn Quốc tăng nhẹ , đạt 62.6 điểm

Ngày 20, theo “Báo cáo về bình đẳng giới của Hàn Quốc năm 2011” do Bộ gia đình và phụ nữ đề nghị Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ Hàn Quốc điều tra và phân tích, nếu mức bình đẳng giới được lấy mốc là 100 điểm thì chỉ số năm 2010 của Hàn Quốc là 62.6 điểm, tăng hơn so với chỉ số 61.8 điểm của năm 2009 là 0.8 điểm.

Cuộc sống về đêm của người dân Hàn QuốcCuộc sống về đêm của người dân Hàn Quốc

Theo như kết quả điều tra của viện nghiên cứu, mức bình đẳng giới của Hàn Quốc liên tục tăng từ năm 2005 (58.5 điểm) đến năm 2008 (62.1 điểm), đến năm 2009 (61.8 điểm) có giảm nhẹ nhưng đến năm ngoái lại có xu hướng được cải thiện.

Chỉ số bình đẳng giới được cấu thành, tổng hợp và tính toán dựa trên chỉ số thể hiện mức bình đẳng giới ở 8 mảng bao gồm gia đình, phúc lợi, sức khỏe, hoạt động kinh tế,  quyết định các vấn đề, đào tạo việc làm - giáo dục, thông tin văn hóa, an toàn an ninh vv...

Năm ngoái kết quả điều tra cho thấy bất bình đẳng giới thấp nhất ở mảng sức khỏe (89.1 điểm), và rõ rệt nhất là ở khía cạnh quyết định các vấn đề (19.2 điểm).

Bất bình đẳng giới ở khía cạnh quyết định vấn đề, từ năm 2005 (16.1 điểm), đến năm 2008 (20.4 điểm) có được cải thiện nhưng bắt đầu từ 2009, giảm xuống còn 19.6 điểm và cho đến năm ngoái vẫn tiếp tục giảm sút.

Về khía cạnh an ninh, mức bình đẳng giới từ năm 2005 (59.2 điểm) đến 2008 (61.3 điểm) đã cho thấy sự cải thiện đáng kể, và đến năm 2009 (58.3 điểm) giảm sút mạnh và liên tục giảm đến năm ngoái (56.6 điểm)

Tỉ lệ gia tăng nạn nhân tội phạm bạo lực đối với nữ giới cũng cao hơn nam giới, đồng thời tổng số lượng nạn nhân hàng năm cũng tăng nhanh và bất bình đẳng giới về mặt an ninh được phân tích chính là lý do cho thực trạng này.

Bộ trưởng bộ gia đình và phụ nữ - Gim Geum Rae phát biểu “ Vấn đề mức bình đẳng giới thấp ở một số lĩnh vực và sự yếu kém trong cải thiện bất bình đẳng giới sẽ được chúng tôi ưu tiên đặt vào vị trí hàng đầu trong chính sách” đồng thời “ hoàn thiện hệ thống gắn kết chặt chẽ giữa chỉ số bình đẳng giới với đánh giá ảnh hưởng giới, với chế độ ngân sách phục vụ cho kiến thức về giới tính”.

“Đánh giá ảnh hưởng giới” được định nghĩa là việc xem xét nhu cầu và sự khác biệt về giới khi đánh giá nhận xét về dự thảo hay thực thi chính sách nhằm giúp cả hai giới đều nhận được lợi ích công bằng như nhau.

 Theo YonHap News.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác