Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện rất chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn

Nhận xét tổng kết phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Bộ trưởng đã chủ động, nghiêm túc và thẳng thắn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, xây dựng. Các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề. Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nhưng đã nỗ lực quán xuyến điều hành, nắm tình hình, công việc của Bộ, của ngành và thực trạng vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý. Bộ trưởng cũng rất chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn, nhận trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém thuộc lĩnh vực phụ trách của ngành trong thời gian gần đây cũng như những tồn tại chung của ngành.
 
Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện rất chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, VHTTDL là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội, liên quan đến đời sống tinh thần của con người vã xã hội. Thời gian qua, lĩnh vực này đã có những chuyển biến tích cực, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã được đề cao và phát huy.

Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở đã có nhiều tiến bộ, môi trường du lịch được quan tâm đầu tư, thu hút khách du lịch ngày càng tăng, đã kết hợp bảo tồn, phát triển văn hóa với du lịch. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn như: Công tác quản lý và cấp phép hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có những sai sót gây dư luận không tốt; việc quản lý lễ hội còn buông lỏng dẫn đến tình trạng bị lợi dụng để trục lợi, gây phản cảm, lãng phí nguồn lực xã hội. Việc quản lý, khai thác các công trình văn hóa thể thao kém hiệu quả, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được coi trọng. Tình trạng nhiều di tích xuống cấp, nhiều nhà văn hóa, thư viện thiếu trang thiết bị; đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử bị suy giảm chưa có giải pháp khắc phục rõ nét; công tác quy hoạch và quản lý du lịch còn nhiều bất cập; cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu bền vững và tiềm năng lợi thế… Sự phối hợp của các ngành trong quản lý du lịch còn kém hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn sau:

Rà soát,  sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn. Nâng cao nặng lực chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; đánh giá hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện để phát huy hiệu quả của các thiết chế này, có biện pháp cụ thể trong việc sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao trong đó quan tâm đến việc phục vụ giáo dục thể chất trong nhà trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao.

Rà soát hoàn thiện văn bản pháp luật trong hoạt động quản lý tổ chức lễ hội. Sớm tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản về quản lý và tổ chức lễ hội, nghi thức, nghi lễ tổ chức Hội nghị ngay trong năm 2017.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, đặc biệt là trong tổ chức lễ hội, hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
 
Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện rất chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn - ảnh 2
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, phát huy hiệu quả và nguồn lực để làm tốt công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, di sản văn hóa, lịch sử.

Triển khai hiệu quả đề án nâng cao tầm vóc sức khỏe người Việt Nam, chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, nhất là trong thế hệ trẻ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, về lòng tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc nêu gương người tốt việc tốt, phê phán đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, đạo đức chính trị vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.

Sớm triển khai Luật Du lịch sau khi được Quốc hội thông qua. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn viên du lịch; Đảm bảo du lịch hiệu quả, an ninh, an toàn.

Chú trọng việc lập, thẩm định, phê duyệt công bố, quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển du lịch. Đối với quy hoạch bán đảo Sơn Trà, đề nghị Chính phủ cân nhắc mọi mặt, sớm có giải pháp phù hợp đúng với quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển chung của cả nước để cử tri, nhân dân Đà Nẵng và cả nước yên tâm./.

Theo Tổ Quốc
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác