Chuẩn hóa nghiệp vụ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

Chuẩn hóa nghiệp vụ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam - ảnh 1
Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh:nlv.gov.vn)
(Cinet)- Hội Thư viện Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hôi Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.
Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, bà Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện, Phó Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam chủ trì hội thảo.
Tiêu chuẩn hóa đã trở thành một xu thế và một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thư viện, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay. Hội thảo nhằm mục tiêu thống nhất nhận thức và những nội dung cần thiết chuẩn hóa về thuật ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, đảm bảo cho thư viện Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững.
Các tham luận và ý kiến của các đại biểu được trình bày tại Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề: Thực trạng tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam;Các yêu cầu về xây dựng và ban hành thêm các TCVN và hoàn thiện các chuẩn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thư viện;Các giải pháp, biện pháp để triển khai các TCVN và chuẩn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thư viện; Vấn đề kiểm tra việc thực thi các tiêu chuẩn, chuẩn nghiệp vụ trong các thư viện…
Theo ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam: Hiện nay Việt Nam chưa xây dựng được các định hướng cụ thể, toàn diện và đặt ra các chế tài trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, một số quy định, tiêu chuẩn, chuẩn nghiệp vụ liên quan đến thư viện đã lỗi thời do việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật mới vào công tác thư viện trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Các tiêu chuẩn về thư viện hiện hành chưa bao quát hết các nội dung và yêu cầu của thực tế hoạt động thư viện.
Nếu so sánh với thế giới thì công tác xây dựng tiêu chuẩn hoạt động thư viện vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn. Số lượng các tiêu chuẩn được xây dựng còn ít. Các tiêu chuẩn này chủ yếu mới hướng tới công tác xử lý và biên mục tài liệu, các tiêu chuẩn về công tác bảo quản tài liệu, dịch vụ thư viện, thống kê thư viện chưa được quan tâm xây dựng.
Theo ý kiến của bà Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện, Phó Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam cho rằng, muốn thúc đẩy và thực thi chuẩn hóa trong hoạt động thư viện ở Việt Nam cần tăng cường vai trò của quản lý Nhà nước với hoạt động thư viện trên các phương diện; ban hành các quy định và văn bản chỉ đạo về chuẩn hóa trong hoạt động thư viện; xác định lộ trình và ban hành những văn bản hướng dẫn thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.
Ngoài ra, Ngà cũng cho biết, chúng ta cần chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế là một giải pháp đẩy mạnh và rút ngắn thời gian thực hiện chuẩn hóa hoạt động thư viện đặc biệt trong điều kiện Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến như cần tăng cường hướng dẫn áp dụng các chuẩn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức như biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hội thảo và mở các lớp tập huấn hướng dẫn áp dụng các chuẩn nghiệp vụ và các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động thư viện cho các cán bộ công nhân viên.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác