Công bố Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Công bố Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 - ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hoà, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế giới thiệu các nội dung Chiến lược văn hoá đối ngoại
(Cinet) - Chiều ngày 18/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch họp báo giới thiệu “Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn dự và chủ trì Họp báo.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của đất nước trong thời kỳ mới hội nhập quốc tế, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, xác định văn hoá đối ngoại được thực hiện bởi mọi tầng lớp xã hội, trong đó Nhà nước đóng vai trò chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và xây dựng thông điệp hình ảnh quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
Theo đó, văn hóa đối ngoại đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao vị thế của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước. “Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng và vận hành cơ chế điều phối quốc gia về văn hóa đối ngoại; Phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật và truyền thông phù hợp với từng địa bàn; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia và một số thương hiệu sản phẩm văn hóa quốc gia; Tiến hành xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, xây dựng thị phần cho công nghiệp văn hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế…
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết: Chiến lược văn hóa đối ngoại là một bước chuyển rất mạnh từ chỗ chỉ có hợp tác quốc tế về văn hóa chuyển sang chủ động hội nhập về văn hóa. Đây là một bước thay đổi hẳn từ chỗ ta không chủ động đến tích cực chủ động. Dùng văn hóa để chủ động hội nhập.
Cũng theo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, điểm quan trọng nữa là Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các cơ quan đại diện văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài có tham tán văn hóa. Đây là một bước chuyển rất lớn, một nhiệm vụ lớn của ngành văn hóa. Trong giai đoạn đến năm 2020, chiến lược sẽ ưu tiến triển khai ở các địa bàn trọng điểm, nhóm địa bàn truyền thống như Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước thuộc khối ASEAN, các nước đối tác chiến lược ở Châu Á, Thái Bình Dương. Tầm nhìn đến năm 2030 là đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đã được thiết lập đi vào chiều sâu, chủ động, ổn định. Văn hóa Việt Nam có những đóng góp mới được ghi nhận trong đời sống văn hóa thế giới và cộng đồng quốc tế.
Nguyên Hà
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác