Cụm tin văn hóa nổi bật các tỉnh Tây Bắc bộ


(Cinet) - Hội nghị triển khai công tác VHTTDL năm 2018 tỉnh Sơn La, thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 tỉnh Yên Bái, tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình tỉnh Hòa Bình năm 2017 là những hoạt động văn hóa nổi bật tại các tỉnh khu vực Tây Bắc bộ trong những ngày qua.

Cụm tin văn hóa nổi bật các tỉnh Tây Bắc bộ - ảnh 1

Hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 tại hội nghị nêu rõ, năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Sở đã phối hợp với Viện Văn hóa - Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, các tỉnh Tây Bắc xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại; hoàn thiện các nội dung và tổ chức báo cáo nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và phát huy Di sản văn hóa thời Tiền - Sơ sử vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La”... Tổ chức thực hiện tốt các chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; củng cố và phát triển đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu, đã tham gia 31 giải thi đấu khu vực và toàn quốc, đạt 91 huy chương các loại. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (giai đoạn 2014 - 2017) chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Sở VHTTDL tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch; Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"…

Yên Bái: UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định về việc xếp hạng 06 di tích cấp tỉnh, gồm: Di tích Đền Trái Đó (xã Yên Hợp, huyện Văn Yên); Di tích Đình và Đền Tân Hợp (xã Tân Hợp, huyện Văn Yên); Di tích Đền Đôi Cô (xã Đông An, huyện Văn Yên); Di tích Đình Lắc Mường (xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên); Di tích Đình Chạng (xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên); Di tích Đền Làng Vải (xã Mậu Đông, huyện Văn Yên). UBND tỉnh yêu cầu giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018. Theo đó, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” gồm 13 thành viên do ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 và các văn bản quy định hiện hành.

Hòa Bình: Ngày 15/01, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) và BCĐ Công tác gia đình tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Hoà Bình đã phát triển khá đồng đều, các cấp các ngành đã tập trung vào nâng cao chất lượng của phong trào, xây dựng và phát triển môi trường văn hoá lành mạnh trong xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Quá trình triển khai phong trào kết hợp với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã phát huy được những hiệu quả tích cực, các thiết chế văn hoá được xây dựng và củng cố, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở được tổ chức thường xuyên phục vụ nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Bên cạnh đó, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt triển khai các nội dung trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các Đề án, Chương trình của Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ về công tác gia đình được thực hiện một cách đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở. Các hoạt động đã thúc đẩy việc phát huy lối sống, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và khẳng định vị trí, vai trò của gia đình trong xây dựng đời sống văn hoá, đẩy lùi các tệ nạn xã hội./.

Anh Vũ (Tổng hợp)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác