Cuộc họp các chuyên gia về những thách thức trong việc bảo tồn các Di sản Thế giới

(Cinet) - Cuộc họp các chuyên gia về những thách thức trong việc bảo tồn các Di sản Thế giới trên phạm vi toàn cầu sẽ diễn ra tại Dakar (Senegal) trong các ngày từ 13-15/4/2011.

Cuộc họp các chuyên gia về những thách thức trong việc bảo tồn các Di sản Thế giới - ảnh 1

Cuộc họp do Quốc gia thành viên Úc phối hợp với quốc gia thành viên Senegal tài trợ cùng với sự trợ giúp của Trung tâm Di sản Thế giới và Văn phòng UNESCO khu vực đóng tại Dakar.

Mục tiêu chính của cuộc họp các chuyên gia lần này nhằm xác định những khuynh hướng/chủ đề về tình hình báo cáo công tác bảo tồn, tạo điều kiện chia xẻ thông tin về các phương pháp kiểm soát các khó khăn chung, xem xét chỉ dẫn hiện có nào có thể giúp cho các Quốc gia Thành viên tránh khỏi hoặc giảm thiểu các mối đe dọa, và nhằm thảo luận về các biện pháp thuộc về chính sách để đối phó các mối đe dọa. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng sẽ đưa ra các đề xuất cải tiến các quy trình và thủ tục hiện hành đang được áp dụng đối với việc việc bảo tồn các tài sản Di sản Thế giới ở phạm vi toàn cầu. 

Cuộc họp sẽ mang lại sự hiểu biết về công tác bảo tồn ở cả cấp toàn cầu và cấp khu vực là châu Phi, và về cách nhìn nhận của các nhà quản lý di sản ở châu Phi đối với những khuynh hướng khả thi; nhằm phổ biến những hướng dẫn về kế hoạch phát triển chính sách đã được đề xuất về những mối đe dọa đang tái diễn ở mức độ toàn cầu và triển khai những vấn đề cụ thể liên quan đến tình hình báo cáo công tác bảo tồn để tăng cường mức độ thực hiện các Quyết định của Ủy ban và từ đó cải thiện tình trạng bảo tồn các tài sản. Báo cáo của cuộc họp chuyên gia cùng với bản hướng dẫn đề xuất trên đây sẽ được trình bày tại kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 35 vào tháng Sáu năm 2011.

 

HP (tin từ UNESCO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác