Đà Nẵng: Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đà Nẵng: Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Ngày 19/01, tại Đà Nẵng, Trung tâm văn hóa thành phố đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Những chặng đường vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh tư liệu lịch sử - nghệ thuật phản ánh một phần những thành quả vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước qua các thời kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; những thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng từ sau Đại hội lần thứ X của Đảng.
Qua triển lãm góp phần tuyên truyền cho nhân dân Đà Nẵng nhận thức rõ hơn về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện lòng tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng qua các kỳ Đại hội, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Từ đó nhằm củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác