Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ III

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ III - ảnh 1
(Cinet)- Sáng 21/12 tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kì 3 (2014-2019).
Tới dự đại hội có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo nhiệm kỳ 2 (2009-2014) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 (2014-2019); Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2.
Trong nhiệm kì 2 vừa qua, Hội đã có bước kiện toàn về phát triển cơ sở với hơn 4.500 hội viên. Hoạt động của Hội cũng ngày càng được mở rộng, đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực xã hội và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã tham gia các hoạt động phản biện xã hội và hoạt động chuyên môn về di sản văn hóa.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Thời gian tới, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần phải chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cần có sự đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực từ mọi tầng lớp xã hội. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp chính quyền, vai trò của nhân dân rất quan trọng. Đồng thời, Hội cần chủ động hơn nữa trong việc đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để vận động nhân dân, huy động các nguồn lực tham gia giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, đề xuất giải pháp giúp các địa phương vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa làm tốt việc bảo tồn di sản dân tộc...
Trong thời gian tới, Hội Di sản văn hóa Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản, xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Hội; chú trọng phát triển hội viên, nhất là ở những khu vực hiện chưa có tổ chức hội hoặc còn mỏng; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là củng cố, phát triển các tạp chí Thế giới di sản, Vietnam Heritage và Trang Thông tin điện tử của Hội.
T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác