Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ VII - ảnh 1
BCH mới ra mắt Đại hội (nguồn: internet)
(Cinet)- Trong hai ngày 26-27/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức diễn ra tại tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đại hội có 273 đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.113 hội viên trong toàn quốc về dự.
Trong nhiệm kỳ VI, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là ở các dân tộc vùng sâu, vùng xa, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các hội viên đã hoàn thành 721 công trình nghiên cứu, xuất bản được 1.000 công trình theo dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa-văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”. Nhiệm kỳ qua đã có 285 hội viên đã được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian...
Bên cạnh việc biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm qua, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII; và tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VII. Theo đó, Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 13 Ủy viên. Giáo sư, tiến sỹ khoa học Tô Ngọc Thanh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung xây dựng các đơn vị cơ sở thành những đơn vị có môi trường văn hóa nghề nghiệp phong phú, hội viên đoàn kết, tiếp tục thực hiện Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”,  khuyến khích các công trình nghiên cứu chuyên sâu trên cơ sở áp dụng những phương pháp mới; phấn đấu xây dựng các đơn vị cơ sở chi hội, tỉnh thành hội trở thành những đơn vị có môi trường văn hóa, trong đó các hội viên đoàn kết, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác