Đắk Lắk: Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân năm 2018

(Cinet)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 2 và “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 trên địa bàn tỉnh năm 2018.
 
Đắk Lắk: Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân năm 2018 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: tinhte

Kế hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian và những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật, có uy tín nghề nghiệp đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 2 và danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018.

Đối với Hội đồng xét tặng danh hiệu tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng xét tặng do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 (thành lập Hội đồng cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP). Thời gian nhận hồ sơ xét tặng danh hiệu chậm nhất là ngày 30/8/2017 và gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ chậm nhất là ngày 15/12/2017.

Đối với Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”: Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị chậm nhất là ngày 25/11/2017. Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, thời gian gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 15/3/2018.

UBND tỉnh yêu cầu hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra; Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu được tổ chức kịp thời, trang trọng, theo đúng quy định của pháp luật.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác