Đắk Lắk: Phong trào TDĐKXDĐSVH tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống

(Cinet) - Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội,…
Đắk Lắk: Phong trào TDĐKXDĐSVH tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: Sovhttdldaklak)

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có sức hút và lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần to lớn trong việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, theo quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư;… cùng với việc triển khai phong trào và các cuộc vận động, nhiều chính sách an sinh xã hội thuộc nhiều lĩnh vực đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ.

Theo Báo cáo đánh giá giai đoạn 2016 - 2017, toàn tỉnh có 350.084/442.677 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 82,4%); 1.779/2.478 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 71,8%). Toàn tỉnh có 152/152 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100%; 24/152 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 32/32 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị, đạt 100%, tính đến ngày 31/12/2017 có 13/32 phường, thị trấn được công nhận “Danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị”; 29/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 1.836/1.865 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa, trong đó 1.684/1.865 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 90,3%).

Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân phát triển mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở; trung bình hàng năm tổ chức được 05 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, 15 giải thể thao cấp huyện và 120 giải thể thao cấp xã thu hút hàng ngàn vận động viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ.  Đến nay số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên (đạt 30%).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động sức dân làm mới 125 km đường ngõ xóm; làm mới 10,2 km kênh mương, nâng cấp sửa chữa 236 km đường giao thông thôn, tự nguyện đóng góp 178 tỷ đồng, hiến 182.000 m2 đất và hơn 53.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu...

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019 – 2020, Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sâu rộng gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia. Đồng thời, phấn đấu chỉ tiêu có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có 76% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa; có 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 17% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 41% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Lan Anh (th)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác