Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

(Cinet)-Ngày 05/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW  - ảnh 1

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được nâng cao. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Nông)

Tại Hội nghị, Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương đã cùng đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, chỉ rõ những kết quả đạt được, những vấn đề có sự chuyển biến tích cực; đồng thời làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; đúc rút những bài học kinh nghiệm sau 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị gắn với chương trình 33-Ctr/TU của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đi sâu phân tích tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh hiện nay, làm rõ những mặt thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mới để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW của Bộ Chính trị (NQ số 23), cùng với thực hiện Chương trình hành động số 33-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 23, văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông có những bước phát triển vượt bậc so với những năm đầu mới thành lập, không khí hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội…

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác