Đắk Nông: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Cinet)- Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Đắk Nông đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.
 
Đắk Nông: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách, báo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức: phấn đấu 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, các cơ sở giáo dục, nhà sách…trên địa bàn tỉnh; từ 15-20% người dân ở khu vực nông thôn, 10-15% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện-văn hóa xã, nhà sách, tủ sách; 100% các thư viện tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng website thư viện điện tử.

Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc: phấn đấu từ 20-40% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời, 75% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Về tăng cường hoạt động thư viện, xuất bản: phấn đấu đến năm 2020 mỗi người dân được hưởng 0,11 bản sách/năm trong hệ thống thư viện công cộng; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 8.000.000/năm; 80% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp; tổ chức phục vụ lưu động sách linh hoạt, phù hợp với các địa bàn dân cư…

Định hướng đến năm 2030, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Để thực hiện những mục tiêu trên, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển văn hóa đọc; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế…

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác