Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: KT)
(Cinet)- Mới đây, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thông tin chuyên đề về tình hình Biển Đông và những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt làm công tác Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nội dung đến cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác