Đầu tư Dự án bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

Đầu tư Dự án bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế - ảnh 1
Di tích Cố đô Huế. Ảnh: internet
(Cinet)- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế.
Theo đó, dự án sẽ thực hiện trong 8 năm, từ năm 2016 – 2024 và gồm các dự án thành phần sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa (10 dự án), gồm: Bảo tồn, tôn tạo, tu bổ tổng thể và phục hồi di tích Điện Kiến Trung, di tích Ngọ Môn (giai đoạn 2), di tích Triệu Miếu (giai đoạn 2), khu di tích lăng Đồng Khánh (phần còn lại); phục hồi, tu bổ và tôn tạo di tích vườn Cơ Hạ, di tích hồ Tịnh Tâm; phục nguyên di tích Điện Cần Chánh; tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Gia Long (phần còn lại), di tích lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 2); tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan, trồng bổ sung và trồng mới cây xanh tại các khu di tích và lăng vua nhằm tạo lập vành đai xanh cho các khu vực di tích nằm gần các khu vực dân cư, đường quốc lộ, tỉnh lộ để bảo vệ di tích khỏi các tác động của bên ngoài, góp phần cải thiện chất lượng môi trường khu vực di tích...
Các dự án thành phần sử dụng nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (17 dự án) gồm Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Điện Thọ Ninh (giai đoạn 2); bảo tồn, tu bổ hệ thống tường và cổng Tử Cấm Thành; bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích đàn Xã Tắc; bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích Khâm Thiên Giám; bảo tồn, trùng tu di tích Nghinh Lương Đình; bảo tồn, tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích khu Lục Bộ; bảo tồn, tu bổ và phục hồi miếu Long Châu; bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao; bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hổ Quyền; tu bổ, chống xuống cấp di tích Quốc Tử Giám; bảo quản, tu bổ, phục hồi lăng Minh Mạng (hạng mục: khu vực Tẩm Điện và sân Bái Đình); bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng Minh Mạng (phần còn lại); bảo tồn, trùng tu di tích Bi Đình - lăng Tự Đức; bảo tồn, tu bổ, phục hồi lăng Dục Đức; xây dựng mới một số nhà vệ sinh công cộng tại các điểm di tích (giai đoạn 3) và xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực lăng Khải Định và lăng Minh Mạng.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành có liên quan, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư và tiến độ thực hiện; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành Dự án bảo đảm mục tiêu đầu tư.
Dự án này nhằm góp phần bảo tồn kho tài nguyên văn hóa đặc sắc tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế và vùng miền Trung; cải thiện cảnh quan môi trường khu vực di tích.
T.Thủy (Tổng hợp từ NDĐT,VNE)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác