Đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, gia đình tại Điện Biên

Hằng Đinh

(Cinet)- Sở VHTTDL, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên đã xây dựng Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị về “Đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” giai đoạn 2018 – 2022.

Đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, gia đình tại Điện Biên - ảnh 1Ảnh minh họa: baodienbienphu.info.vn

Chương trình nhằm phát huy kết quả chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2017; tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Nâng cao nhận thức của cộng đồng, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong từng năm và cả giai đoạn 2018-2022,…

Trong lĩnh vực văn hóa, 2 đơn vị thực hiện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đến đông đảo quần chúng nhân dân; tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc, địa phương; thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật ca ngợi về hạnh phúc gia đình; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giới thiệu gương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình văn hóa”; tổ chức xe thư viện lưu động;…

Trong lĩnh vực gia đình, thực hiện phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia Phòng chống bạo lực gia đình; tiếp tục củng cố và nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, tuyên truyền phổ biến kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc,…

Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác