Đề xuất giải pháp "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch" năm 2013

(Cinet)- TCDL vừa ra Thông báo mời tham gia đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch" năm 2013.

Đề xuất giải pháp Đề xuất giải pháp "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch" năm 2013

Trong khuôn khổ Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch năm 2013, Tổng cục Du lịch tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch" với mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong và ngoài nước.

Về nội dung: Đề xuất các giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như: Xây dựng và triển khai được một số giải pháp ứng dụng CNTT giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và xây dựng thương hiệu du lịch qua mạng; Xây dựng và quản trị nội dung phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch qua mạng; Nghiên cứu, phân đoạn thị trường khách du lịch qua mạng; Khai thác thông tin du lịch và thị trường du lịch qua mạng; Dịch vụ và quan hệ khách hàng qua mạng và Bình chọn sản phẩm dịch vụ qua mạng.

Thời gian gửi phương án đề xuất: hết ngày 05/12/2013.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác