Điện Biên: Chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa

Điện Biên: Chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa - ảnh 1
Giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa các địa phương. (Ảnh: Đức Linh/báo Điện Biên)
(Cinet)- Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Theo thống kê của Sở VHTTDL, năm 2011 toàn tỉnh có 59.113/104.114 gia đình được công nhận văn hóa (đạt 56,8%); đến năm 2015 có 69.234/116.046 gia đình văn hóa được công nhận (đạt 59,7%). Tiêu biểu về phong trào xây dựng gia đình văn hóa, như: Huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, TX. Mường Lay, TP. Điện Biên Phủ. Từ chuyển biến trong xây dựng gia đình văn hóa, việc tổ chức đăng ký danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục; số lượng thôn, bản, tổ dân phố đạt văn hóa ngày càng tăng. Từ 641/1.721 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa được công nhận năm 2011 (chiếm 37,2%); đến nay, toàn tỉnh có 924/1.776  thôn, bản, tổ dân phố văn hóa (chiếm 52%).
Khởi sắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, ngày 26/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Lấy việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đưa vào quy ước của các tổ dân phố, bản và là một trong những tiêu chí bình xét, công nhận gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa hàng năm. Qua đó, tạo ra những chuyển biến tiến bộ, tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn hóa mới.
Về việc tổ chức lễ hội, 5 năm qua, toàn tỉnh có 222 lễ hội dân gian; 5 lễ hội lịch sử cách mạng và 41 lễ hội khác được tổ chức. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật với chủ trương lành mạnh, tiết kiệm phù hợp với thuần phong mỹ tục nhằm ôn lại truyền thống và giữ gìn những giá trị đẹp.
Thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nếp sống văn minh gắn với xây dựng gia đình văn hóa, Sở VHTTDL tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa ở cơ sở.
Tin từ ĐB
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác