Điện Biên: Nhiều kết quả tích cực trong công tác gia đình

(Cinet)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều khởi sắc.
 
Điện Biên: Nhiều kết quả tích cực trong công tác gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net.vn

Theo đó, thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Ban chỉ đạo công tác gia đình đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần đẩy lùi nạn bạo hành trong gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cùng với các chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu, đầu tư phát triển kinh tế trang trại, phát triển ngành nghề, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, do đó, nhiều gia đình có điều kiện nuôi dạy con tốt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Hoạt dộng của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động tích cực tới xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa các hoạt động về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình đến gần hơn với người dân.

Kết quả, công tác phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới đạt được một số kết quả tích cực; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình không ngừng được duy trì và triển khai nhân rộng; thực hiện có hiệu quả những hoạt động kỷ niệm, cuộc vận động theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác