Điện Biên: Những kết quả bước đầu trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình

Cùng với các chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tiếp tục phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
 
Điện Biên: Những kết quả bước đầu trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ban công tác Gia đình (Phòng Văn hoá - Thông tin) TP. Điện Biên Phủ
tổ chức Hội thi Nấu ăn nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương; BCĐ công tác gia đình tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Các cơ quan thành viên BCĐ công tác Gia đình tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động công tác gia đình phù họp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng của việc triển khai thực hiện công tác gia đình, BCĐ tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thành viên, BCĐ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng với các nội dung phong phú. Trong đó tập trung vào các nội dung như phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; kinh nghiệm, mô hình hay về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng như tổ chức tọa đàm, thi cắm hoa, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức Ngày hội Cơm ngon - Con khỏe... Lồng ghép hoạt động công tác gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tiêu chí gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm. Chú trọng việc biểu dương, nhân rộng mô hình gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác gia đình. Qua những hoạt động trên, xây dựng được không khí đoàn kết, phấn khởi trong tập thể, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của gia đình, trách nhiệm của cá nhân và xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Nổi bật là Liên đoàn Lao động tỉnh với các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam... như tổ chức gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà; tổ chức các Hội thi tìm hiểu, “Nữ công gia chánh”, “Cắm hoa”, “Khéo tay hay làm”; thăm quan danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh... với 362 cuộc với trên 16.000 lượt cán bộ, công nhân viên tham gia. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức được 11 lóp tập huấn, tuyên truyền các kiến thức về Bình đẳng giới, Luật trẻ em, Luật Người cao tuổi cho trên 700 cán bộ các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” gắn với Tổ/nhóm phụ nữ liên kết sản xuất - kinh doanh - dịch vụ phát triển kinh tế tại 10/10 huyện, thị, thành phố. Công an tỉnh với các kế hoạch, chương trình hành động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình

Đối với BCĐ cấp huyện, cấp xã đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới từng thôn, đội, bản trên địa bàn với 233 buổi tuyên truyền trên loa truyền thanh; phát trên 630 tin, bài, phóng sự trên đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức tuyên truyền trên 1.000 buổi; 120 chương trình tọa đàm, 322 chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao về chủ đề gia đình với nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới thu hút đông đảo nhân tham gia.
Trong công tác Phòng, chống bạo lực gia đình, BCĐ công tác gia đình tỉnh đã tổ chức, hoạt động triển khai và nhân rộng Mô hình Phòng chống bạo lực gia đình bằng hình thức thành lập các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hướng dẫn trạm y tế bố trí nơi tạm lánh, tư vấn và điều trị cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình, thành lập các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 812 địa chỉ tin cậy, 1.803 tổ hòa giải cơ sở với 9.502 hòa giải viên. Hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, đoàn kết thôn, bản, tổ dân phố, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền, giáo đục đạo đức, lối sống trong gia đình cũng được quan tâm đẩy mạnh. Đặc biệt là việc duy trì và triển khai nhân rộng mô hình thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 10/10 huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện Đề án tại 69 xã, phường với tổng số 934 thôn, bản, tổ dân phố. Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp, đồng thời cũng phê phán, lên án những biểu hiện tiêu cực, xuống cấp đạo đức như nạn bạo lực trong gia đình, bất bình đẳng giới, tệ nạn xã hội, tình trạng thách cưới, tảo hôn và những hành vi trái với thuần phong, mỹ tục, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Với các giải pháp trọng tâm, xuyên suốt, đến nay mô hình phòng chống bạo lực gia đình đã được triển khai tại 10/10 huyện, thị, thành phố; 62 xã, phường; 433 nhóm và 310 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững. Các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì sinh hoạt và hoạt động hiệu quả với các hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, triển khai hoạt động, ngăn chặn và giải quyết kịp thời khi có hành vi bạo lực gia đình hoặc nguy cơ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn. Đồng thờỉ, giáo dục vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước; chia sẻ những suy nghĩ, ý tưởng và kinh nghiệm của bản thân với các thành viên Câu lạc bộ, trao đổi kiến thức pháp luật, phát triển kinh tế gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái... gắn với hoạt động của phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và lồng ghép trong xây dựng quy ước, hương ước của các thôn, bản, tổ dân phố.

Tuy vậy, nhận thức của một bộ phận người dân về vị trí, vai trò của gia đình chưa cao, ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế. Cán bộ thực hiện công tác gia đình đa số là kiêm nhiệm, cán bộ trẻ, thường xuyên luân chuyển, kinh nghiệm chưa nhiều nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều lúng túng. Sự quan tâm của cộng đồng còn chưa sâu sát, sự can thiệp, lên án của cộng đồng, làng xóm, chính quyền địa phương chỉ mang tính chất nhất thời. Phần lớn vẫn coi bạo lực gia đình là vấn đề riêng tư trong mỗi gia đình và người ngoài không nên can thiệp. Do đó, việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình còn chưa kịp thời.

Chính vì thế, để việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, các ban, ngành thành viên trong BCĐ cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác gia đình nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mỗi người và của toàn xã hội trong thực hiện trách nhiệm với gia đình, phát huy vai trò, tầm quan trọng của gia đình. Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác gia đình, coi công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân./.

Theo dienbien.gov.vn
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác